Zaloguj się

Akademia Warszawska

 


M. Hemar, Akademia warszawska, pierwodruk w: Dyplomatyka i łowy, kolejnym tomie z serii Biblioteka „Wczoraj i Dziś”, Londyn 1945; przedruk w tegoż: Lata londyńskie, Londyn 1946.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Akademii warsz[awskiej]