Zaloguj się

Ballada o Churchillu

Kazimierz Wierzyński, Ballada o Churchillu, przedrukowana w: S. Mackiewicz, Sosnkowski, Londyn 1943, s. 21-27.