Zaloguj się

Wilanowska

Tymon Terlecki był redaktorem naczelnym tygodnika „Polska Walcząca”. – Zapewne jest mowa o wierszach Wierzyńskiego, które wkrótce ukazały się na łamach tego pisma: Czatownia, „Polska Walcząca” 1945 nr 44 z 10 listopada, Powrót, tamże nr 46 z 24 listopada oraz Do sumienia świata, tamże nr 49 z 15 grudnia.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wilanowskiej