Zaloguj się

Landau Halina

 


Halina Landau (Lipińska) z d. Bendetson (1894-1974), siostra cioteczna Grydzewskiego, była żoną Henryka Landaua (Lipińskiego) i matką dwóch córek: Jadwigi Landau (Lasockiej) (1915-2007), żony Tadeusza Stanisława Rojka oraz Marii Landau (Lasockiej) (1917-2013), żony Łukasza Winiarskiego. Zob. też przyp. 19 do listu ........ [1940.10.7].


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Haliny Landauowej