Zaloguj się

Gunnarsson Gunnar

(1899-1987), slawista, tłumacz, wykładowca uniwersytetu w Uppsali, zasłużony działacz na polu zbliżenia kulturalnego pomiędzy Szwecją a Polską, m.in. założył w Uppsali Towarzystwo „Polonia”. Autor wielu publikacji dotyczących Polski, m. in. popularnej książki Det ateruppstanda Polen, Stockholm 1935 (zob. recenzję Apolonii Załuskiej, Szwed o Polsce, „Wiadomości Literackie” 1935, nr 28, s. 5). Grydzewski znał zapewne Gunnarssona z okresu międzywojennego.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Gunnarssona