Zaloguj się

Pobóg-Malinowski Władysław

Władysław Pobóg-Malinowski (1899-1962), historyk, publicysta (zob. biogram: PSB, t. 19), w latach 1929-1931 pracował w Wojskowym Biurze Historycznym, od 1932 r. pracował w MSZ, był kierownikiem działu archiwalnego. Od 1939 r. przebywał na emigracji we Francji, podczas okupacji niemieckiej uczestnik ruchu oporu.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Malinowskiego