Zaloguj się

Krzywicka Irena

 


z d. Goldberg (1899-1994), powieściopisarka, krytyk teatralny, publicystka, tłumaczka (zob. biogram: WPPiBL, t. 4). Od 1924 r. współpracowała z „Wiadomościami Literackimi”, gdzie publikowała szkice literackie oraz artykuły dotyczące kwestii równouprawnienia kobiet oraz świadomego macierzyństwa. Podczas okupacji niemieckiej ukrywała się w Warszawie pod nazwiskiem Stanisława Piotrowska; mąż, Leon Jerzy Krzywicki zginął w Katyniu. Współpracowała z AK. W latach 1945-1947 była attaché kulturalnym ambasady polskiej w Paryżu. Po powrocie do Polski zajmowała się pracą literacką i publicystyczną, od 1963 r. mieszkała poza Polską – najpierw przez rok w Szwajcarii, następnie we Francji. W latach 1968-1970 publikowała w londyńskich „Wiadomościach”. Po śmierci redaktora opublikowała wspomnienie pt. Redaktorski fenomen, w: Książka o Grydzewskim, Londyn 1971, s. 151-154.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Krzywicka