Zaloguj się

Dobek Czesław

(1910-1973), powieściopisarz, poeta (zob. biogram: WPPiBL, t. 2), brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., następnie przebywał w Łucku i we Lwowie, w czerwcu 1940 r. został wywieziony do obozu w Maryjskiej Republice. Po amnestii 1941 r. dotarł do Armii Polskiej, w 1942 r. wydostał się na Bliski Wschód. Walczył na froncie włoskim w 5. Karpackiej Dywizji Piechoty. Po wojnie osiadł w Glasgow. Od 1952 r. współpracował z „Wiadomościami”, w latach 1957-1962 publikował w „Dzienniku Polskim i Dzienniku Żołnierza”.