Zaloguj się

Podróż do Burmy

Pod wspólnym nadtytułem Podróż do Burmy na łamach „Wiadomości” ukazały się teksty G. Herlinga-Grudzińskiego: Na skrzydłach Eola, 1952 nr 50 (350) z 14 grudnia; 1953: Złota Pagoda, nr 3 (355) z 18 stycznia; W głąb Rangoonu, nr 7 (359) z 15 lutego; Kamienny Budda, nr 10 (362) z 8 marca; Miasto mnichów, nr 14-15 (366-367) z 12 kwietnia; Bassein i Moulmein, br 17 (369) z 26 kwietnia; Ostatnie dni. Postój w Indiach, nr 20 (372) z 17 maja. – Pierwszy odcinek opatrzony był charakterystyczną uwagą: „Burma (zamiast poprawnej polskiej Birmy) jest wywalczonym z trudem ustępstwem redaktora «Wiadomości» na rzecz autora dziennika”.