Zaloguj się

Poezje zebrane 1916-1953

J. Lechoń, Poezje zebrane 1916-1953, Londyn 1954. Książka ukazała się nakładem „Wiadomości”.


 Szablony użycia

wszystkie jego poezje
te wiersze