Zaloguj się

Jabłonowska Anna Paulina z Sapiehów

(1728-1800), księżna, kolekcjonerka i mecenaska nauki i sztuki, sprawna administratorka swoich dóbr (zwana „panią na Siemiatyczach i Kocku”); popierała konfederację barską; zniosła w swoich dobrach pańszczyznę, wprowadzając czynsz.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

ks[ięzna] Jabłonowska