Zaloguj się

Lake Erie i Świteź

T. Terlecki, Lake Erie i Świteź, „Wiadomości” 1952 nr 8 (308) z 24 lutego. Dziady (Forefathersʼ Eve) w języku angielskim (tłum. Dorothea Prall Radin i Watson Kirkconnell) wystawiono w Buffalo w Albright Art Gallery z inicjatywy Polish Arts Club. Aleksander Janta sztukę reżyserował oraz grał rolę Senatora. Muzykę do przedstawienia skomponował Roman Maciejewski. Na temat tej inscenizacji zob. A. Janta, Jak wystawiałem „Dziady” po angielsku? w: Mickiewicz żywy, pod red. Herminii Naglerowej, Londyn 1955, s. 195-206.


 


Nawiązania w dokumentach: