Zaloguj się

Popioły są jeszcze gorące. Polska polityka zagraniczna w okresie przedwojennym

B. Miedziński, Popioły są jeszcze gorące. Polska polityka zagraniczna w okresie przedwojennym, „Wiadomości” 1952 nr 43 (343) z 26 października oraz tegoż, Popioły są jeszcze gorące. Stosunki z Zachodem, „Wiadomości” 1952 nr 45 (345) z 9 listopada).


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Miedzińskim