Zaloguj się

Drucker Peter Ferdinand

(1909-2005), dziennikarz, ekspert od spraw zarządzania; doktoryzował się na Uniwersytecie Frankfurckim, po dojściu Hitlera do władzy wyjechał do Wielkiej Brytanii, a w 1937 r. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie był korespondentem prasy brytyjskiej. W 1952 r. został profesorem zarządzania na New York University. Był autorem kilkudziesięciu książek. 


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Druckera