Zaloguj się

Witos Wincenty

(1875-1945), działacz ruchu ludowego, polityk, rolnik, od 1919 r. poseł na Sejm; trzykrotnie pełnił funkcję premiera: od 24 lipca 1920 r. do 13 września 1921 r., od 28 maja do 14 grudnia 1923 r. i od 10 do 14 maja 1926 r. Po przewrocie majowym jeden z przywódców antysanacyjnej opozycji.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Witos