Zaloguj się

Wujastyk Stanisław

(1914-2012), lotnik, aktor, autor sztuk scenicznych; ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie, we wrześniu 1939 r. przedostał się do Rumunii, przez Jugosławię i Grecję dotarł w końcu października do Marsylii. W grudniu 1942 r. przybył do Glasgow, odbył szkolenie teoretyczne w ośrodku wyszkolenia personelu latającego. Następnie służył w 577 Dywizjonie RAF-u. Służbę w siłach powietrznych zakończył w listopadzie 1946 r. Po wojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii; związał się z teatrem „Komedia”, gdzie był inspicjentem i autorem sztuk scenicznych. W latach 1950-1957 występował jako aktor na scenie Teatru Polskiego ZASP w Londynie. Od 1957 r. pracował w cywilnym lotnictwie brytyjskim. W 1968 r. został zatrudniony jako doradca ONZ do spraw lotnictwa cywilnego w Afganistanie. Współpracował w Radiem Wolna Europa. W 1975 r. został dyrektorem Polsko-Amerykańskiego Komitetu Emigracyjnego w Monachium. Autor m.in. książek wspomnieniowych Mój Sudan z bliska (Londyn 1984), Niebo nad Sudanem (Warszawa 1998), sztuki Jak Hemar zniszczył Związek Sowiecki (Toruń 2004).


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wujastyka