Zaloguj się

Waugh Evelyn

 


(1903-1966), angielski prozaik, znany głównie z powieści obyczajowych (krytycznie przedstawiających brytyjskie sfery wyższe); autor m.in. A Handful of Dust (London 1934; przekł. pol.: Garść prochu, przeł. Jerzy Olgar, Lwów 1937), Brideshead Revisited (London 1945; była dwukrotnie ekranizowana: w 1981 r. jako serial brytyjskiej sieci Granada Television, reż. Michael Lindsay-Hogg; w 2008 r. jako melodramat fabularny, reż. Julian Jerrold; przekł. pol.: Znowu w Brideshead, przeł. Irena Doleżal-Nowicka,Warszawa 1960) oraz trylogii Sword of Honour (Men of Arms, 1952; Officers and Gentlemen, 1955; The End of Battle, 1962), najpełniej wyrażającej jego konserwatywne i katolickie spojrzenie na świat. Zob.: John P. Rossi, Dwóch gniewnych Anglików: Evelyn Waugh i George Orwell, „Nowe Sprawy Polityczne” 2007/2008 nr 2; Giorgio Montefoschi, Grzech i łaska w literaturze: Graham Greene i Evelyn Waugh, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 2006 nr 3.


 Szablony użycia

Waugh