Zaloguj się

Brideshead Revisited

Evelyn Waugh, Brideshead Revisited (London 1945); powieść dwukrotnie ekranizowana: w 1981 r. jako serial brytyjskiej sieci Granada Television, reż. Michael Lindsay-Hogg; w 2008 r. jako melodramat fabularny, reż. Julian Jerrold; przekł. pol.: Znowu w Brideshead, przeł. Irena Doleżal-Nowicka,Warszawa 1960.Szablony użycia

Brideshead Revisited
Bridgeshead Revisited