Zaloguj się

Wizerunek wewnętrzny

Puszka Pandory [A. Pragier i S. Zahorska], Wizerunek wewnętrzny, „Wiadomości” 1953 nr 18 (370) z 3 maja.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

felietonu