Zaloguj się

Prawdziwy Chopin

A. Rubinstein, Prawdziwy Chopin, „Wiadomości” 1954 nr 8 (412) z 21 lutego.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

przedmowę Rubinsteina