Zaloguj się

Krzyżanowski Julian

(1892-1976) historyk literatury, folklorysta, edytor (zob. biogram: WPPiBL, t. 4). Od 1934 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego, od 1949 r. członek PAU, od 1952 członek PAN, przed 1939 r. współpracownik „Wiadomości Literackich”. Szablony użycia

Julj[anem] Krzyżanowskim
Julian Krzyżanowski
Krzyżanowskim
Juli[an] Krzyżanowski