Zaloguj się

Snopkowski Stefan

Stefan Mękarski, psued. S. Snopkowski, Józef Rudnicki (1895-1985), działacz polityczny, publicysta. Był współorganizatorem skautingu i Polskich Drużyn Strzeleckich we Lwowie. W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej, w 1918 r. zgłosił się ochotniczo do służby w Wojsku Polskim. Od 1919 r. pracował w Bibliotece Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, współpracując z dziennikiem „Słowo Polskie”, a od 1926 r. był zastępcą redaktora naczelnego pisma. Współtworzył „Zespół Stu”, czyli grupę lwowskich działaczy endeckich, związanych reformatorskimi działaniami państwa z obozem sanacyjnym; w latach 1930-1935 był posłem na sejm z ramienia BBWR oraz radnym miasta Lwowa. Uczestniczył w kampanii wrześniowej. Po znalezieniu się na emigracji w Anglii został przez ekipę gen. W. Sikorskiego internowany w obozie Rothsay na wyspie Bute w Szkocji (w latach 1940-1942). Później pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz w Ministerstwie Informacji. Po wojnie pozostał na emigracji, w latach 1951-1953 był członkiem Rady Narodowej; był organizatorem i działaczem Koła Lwowian w Londynie, w 1951 r. współtworzył Instytut Badania Zagadnień Krajowych, był członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, publikował głównie na łamach „Orła Białego”. Jego córką była Barbara Mękarska-Kozłowska (1926-1990), prozaiczka, publicystka, tłumaczka, od 1946 r. przebywająca na emigracji w Londynie (zob. biogram: WPPiBL, t. 5).


Szablony użycia

Snopkowski
Snopkowskiego