Zaloguj się

Ostańkowicz Czesław

(1910-1982), poeta, autor wspomnień (zob. biogram: WPPiBL, t. 6), studiował dziennikarstwo w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Warszawie i w Institut pour Journalistes w Brukseli. Pracował jako reporter i publicysta w redakcjach Domu Prasy w Warszawie. Aresztowany w maju 1940 r., więziony na Pawiaku i w Alei Szucha, a następnie w obozach koncentracyjnych (Oświęcim, Buchenwald, Holzen-Hecht, Bergen-Belsen), brał udział w obozowym ruchu oporu i w życiu kulturalnym. Po zakończeniu wojny przebywał w Belgii, redagował „Polaka w Belgii”. W 1947 r. wrócił do Polski, zamieszkał we Wrocławiu. Współpracował z dziennikiem „Słowo Polskie”.Szablony użycia

autora tego artykułu
Ostańkowicza