Zaloguj się

Krzyżanowski Juliusz

(1892-1950) filolog klasyczny i anglista, tłumacz (zob. biogram: PSB, t. 15). W 1945 r. został zastępcą profesora i wykładowcą filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku akademickim 1946/1947 przebywał na uniwersytecie w Edynburgu jako stypendysta British Council.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

a n g l i s t a Juliusz