Zaloguj się

Krasiński Jan Kazimierz Bonawentura

(1926-2013), po wybuchu wojny opuścił Polskę, w Hiszpanii był na kilka miesięcy aresztowany. Po dotarciu do Anglii służył jako lotnik w RAF. Powojnie pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii; po kilku latach przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i był przedsiębiorcą. Po 1989 r. powrócili z żoną do Polski, gdzie Krasiński wraz z synami rozwijał działalność przedsiębiorczą; stan zdrowia zmusił go po jakimś czasie do powrotu do USA, gdzie zmarł.