Zaloguj się

Defeat in Victory

Książka Jana Ciechanowskiego wydana w Nowym Jorku w 1947 roku. przekł. pol.: Przegrani zwycięzcy. Wspomnienia ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej, wstęp Andrzej Chwalba, przełożył Wojciech Tyszka, Kraków 2017.