Zaloguj się

Kuszelewska Stanisława

Kuszelewska była żoną Matuszewskiego od 1917 r., po unieważnieniu ich małżeństwa poślubiła w 1928 r. generała Ludomiła Rayskiego (1892-1977; zob. biogram: PSB, t. 30). W 1945 r. opuściła nielegalnie Polskę i wyjechała do Anglii, gdzie przebywał jej drugi mąż. Publikowała artykuły w prasie emigracyjnej. Zob. W. Pełczyńska, Wspomnienie o Stanisławie Kuszelewskiej, „Wiadomości” 1966, nr 10 (1040).