Zaloguj się

Rawita-Gawroński Franciszek

(1846-1930), powieściopisarz (zob. biogram: PSB, t. 7). Żona Franciszka Rawity-Gawrońskiego – Antonina z d. Miłkowska była córką Zygmunta Miłkowskiego (T.T. Jeża). Por. wspomnienia o nim Z. Kozarynowej, Sto lat. Gawęda o kulturze środowiska, Londyn 1982.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Franciszka Rawity-Gawrońskiego