Zaloguj się

Dean Edgar P.

(1899–1989), prawnik; asystent prezesa National Committee for Free Europe, DeWitt Poole’a; szef Mid-European Studies Center of the National Committee for Free Europe, z którym jeszcze przed powołaniem polskiej stacji Radia Wolna Europa w Nowym Jorku współpracowali obaj poeci, wykonując różne prace na zlecenie.