Zaloguj się

Czarny hrabia

K. Wierzyński, Czarny hrabia, „Skamander” 1921 tom II, nr 4 s. 30-31 ze stycznia 1921, przedruk w: tegoż, Wróble na dachu, Warszawa 1921, s. 62-63; wiersz dedykowany był Stanisławie Horzycowej. Grydzewski umieścił go w antologii Wiersze polskie wybrane. Antologia poezji od „Bogurodzicy” do chwili obecnej, Londyn 1946, s. 258.


 Szablony użycia

Czarnego hrabiego