Zaloguj się

Via Appia

K. Wierzyński, Via Appia, „Głos Polski” (Paryż) 1939 nr 1 z 28 listopada, przedruk w: tegoż, Ziemia wilczyca, Buenos Aires 1941, s. 12-18.


 


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Via Appia