Zaloguj się

Do Żydów

wiersz Kazimierza Wierzyńskiego opublikowany pierwotnie w „Tygodniku Polskim” (Nowy Jork) 1945, nr 45, s. 2. Wszedł potem do tomu Wierzyńskiego Krzyże i miecze (Nowy Jork 1946); przedruk. m.in. w antologii Na romantycznym szlaku (Londyn 1946, Biblioteka „Wczoraj i dziś”).