Zaloguj się

Palester Roman

(1907-1989), kompozytor, redaktor. Studiował grę na fortepianie i kompozycję w Krakowie, Lwowie i Warszawie, gdzie w latach 1928-1931 odbył studia w Państwowym Konserwatorium Muzycznym u Kazimierza Sikorskiego. Jego utwory były wykonywane i nagradzane na festiwalach muzycznych w Londynie i Barcelonie. W latach trzydziestych był sekretarzem Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich. W 1940 r. aresztowany w łapance ulicznej w Warszawie, więziony. Po wyjściu na wolność przebywał u rodziny Przypkowskich w Jędrzejowie. W 1945 r. został prof. kompozycji i prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. W latach powojennych kilkakrotnie wyjeżdżał z kraju (m.in. do Londynu i Paryża), ostatecznie w połowie 1950 r. podjął decyzję o pozostaniu na emigracji. W latach 1952-1970 był kierownikiem działu kulturalnego Radia Wolna Europa.