Zaloguj się

Dąbrowski Wiesław

(1894-1965), dyplomata, attaché konsularny w Ambasadzie RP w Paryżu, członek dyrekcji „biur poselskich” w Vichy.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wiesława Dąbrowskiego