Zaloguj się

Duch Bolesław Bronisław gen. dywizji

gen. Bolesław Bronisław Duch (1896-1980), generał dywizji Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. dowodził 39 Dywizją Piechoty w składzie Armii „Lublin”, która skapitulowała 26 września. Duch uniknął niewoli i przedostał się do Francji, gdzie w styczniu 1940 r. objął dowództwo 1 Dywizji Grenadierów. Po kapitulacji Francji wydał rozkaz o rozwiązaniu dywizji i przedzieraniu się w niewielkich grupach do Wielkiej Brytanii, gdzie sam dotarł w lipcu 1940 r. W latach 1941-1942 z polecenia Naczelnego Wodza prowadził w Kanadzie ośrodek rekrutacji do Wojska Polskiego. W 1943 r. mianowany dowódcą 3 Dywizji Strzelców Karpackich, wziął udział w kampanii włoskiej II Korpusu. Zdemobilizowany w 1947 r. przeniósł się do Londynu; działał w emigracyjnym środowisku kombatanckim. Odznaczony m.in. trzykrotnie Orderem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, francuskim Krzyżem Wojennym, brytyjskim Military Cross.  


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Duchu