Zaloguj się

Traugutt Romuald

Romuald Traugutt (1826-1864), podpułkownik saperów wojsk rosyjskich, ostatni dyktator powstania styczniowego, w powstaniu 1863 walczył początkowo na Polesiu, 17 października 1863 r. objął  dyktaturę. Aresztowany 11 kwietnia 1864 r. powieszony 5 sierpnia 1864 r. na stokach Cytadeli.  


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Traugucie