Zaloguj się

Strońska Henryka z d. Jarecka

(1884-1947), absolwentka Konserwatorium Muzycznego i Uniwersytetu Jana Kazimierza, od 1907 r. żona Stanisława Strońskiego, zmarła 22 maja 1947 r.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Pani Strońska