Zaloguj się

Do kraju lat dziecinnych Napoleona

Felieton Kazimierza Wierzyńskiego opublikowany pierwotnie w „Gazecie Polskiej" (1938, nr 233, 235, 237), przedrukowany w tegoż: Szkice i portrety literackie, oprac. P. Kądziela, Warszawa 1990


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

felieton