Zaloguj się

Brzechwa Jan

(1900-1966), poeta, autor utworów dla dzieci, satyryk, tłumacz, adwokat (zob. biogram: WPPiBL, t. 1), w okresie międzywojennym współpracował z „Wiadomościami Literackimi” i ze „Skamandrem”. Jako adwokat specjalizował się w prawie autorskim. W 1945 r. zamieszkał w Łodzi, pracował jako radca prawny SW „Czytelnik”, uczestniczył w konferencjach międzynarodowych dotyczących prawa autorskiego, współpracował z UNESCO.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Brzechwa