Zaloguj się

Haiman Mieczysław

(1888-1949),dziennikarz, pisarz i tłumacz polski austriackiego pochodzenia, od 1913 r. mieszkający w Stanach Zjednoczonych, działacz polonijny w USA, kolekcjoner, archiwista, bibliotekarz, pierwszy  historyk  Polonii amerykańskiej; autor m.in. Historia udziału Polaków w amerykańskiej wojnie domowej (Chicago 1928), Polacy wśród pionierów Ameryki (Chicago 1930). W 1935 r. był inicjatorem i objął stanowisko kustosza nowo utworzonego Muzeum i Archiwum przy Zjednoczeniu Polskim Rzymsko-Katolickim (znane jako Muzeum Polskie w Chicago), a przy nim założył Polskie Towarzystwo Historyczno-Muzealne. W 1946 r. został zagranicznym członkiem korespondencyjnym Polskiej Akademii Umiejętności. Szablony użycia

Haimana