Zaloguj się

Wołoszynowski Julian

(1898-1977), poeta, powieściopisarz, krytyk teatralny (zob. biogram: WPPiBL, t. 9), w okresie międzywojennym stały współpracownik „Gazety Polskiej”, m.in. prowadził tu w latach 1929-1932 dział recenzji teatralnych. Podczas okupacji niemieckiej mieszkał w Warszawie, po powstaniu warszawskim przebywał w Krakowie, współpracował w latach 1945-1949 z „Dziennikiem Polskim”. W latach 1947-1949 publikował na łamach „Teatru”.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Wołoszynowski