Zaloguj się

Dziewanowski Marian Kamil

(1913-2005), historyk, dziennikarz, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, od 1937  do 1938 r. był korespondentem PAT w Berlinie. We wrześniu 1939 r. dostał się do niewoli sowieckiej, z której uciekł i przez Łotwę i Szwecję dotarł do Francji, następnie do Anglii. Po wojnie pozostał na emigracji w Stanach Zjednoczonych, był wykładowcą i profesorem Boston University i University of Wisconsin-Milwaukee w Milwaukee (USA). Członek Polskiej Akademii Umiejętności.