Zaloguj się

Wizja ghetta

Wiersz Stanisława Balińskiego opublikowany w „Wiadomościach Polskich” 1942, nr 27 z 5 lipcaSzablony użycia

Ghetto
wiersz Stasia