Zaloguj się

Dziewanowski Władysław

(1894-1951), podpułkownik kawalerii, historyk wojskowości. Studiował prawo w Kijowie i w Warszawie, wykładowca w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie, redagował pismo „Broń i Barwa”. W czasie wojny służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Po wojnie wyemigrował do Buenos Aries. Był stryjem historyka Mariana K. Dziewanowskiego. Zob. jego tekst: Jeszcze o wrześniu, „Wiadomości” 1946, nr 21 z 25 sierpnia.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Władysław