Zaloguj się

Wiadomości

artykuł Jerzego Wyszomirskiego opublikowany na łamach „Nowin Literackich” (1947 nr 25 z 7 września). Artykuł ma charakter krytycznego omówienia kilku numerów londyńskiego pisma, a punktem wyjścia jest ocena przyjętej w 1947 r. uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie o niepublikowaniu w kraju.