Zaloguj się

Wyszomirski Jerzy

(1897-1955), poeta, publicysta, tłumacz (zob. biogram: WPPiBL, t. 9), w latach 1934-1939 współpracował z „Wiadomościami Literackimi”, gdzie publikował wiersze, felietony i artykuły. W latach 1935-1937 drukował też w „Gazecie Polskiej”. Podczas okupacji mieszkał od 1940 r. w Warszawie i brał udział w konspiracyjnym życiu literackim, m.in. współpracował z czasopismem „Demokrata”. Po wojnie mieszkał w Łodzi, publikował w dzienniku „Rzeczpospolita”, a w latach 1948-1955 w „Expressie Wieczornym”.