Zaloguj się

Buczkowski Leopold

(1905-1989), prozaik (zob. biogram: WPPiBL, t. 1). Studiował jako wolny słuchacz w ASP w Warszawie. Debiutował w 1936 r. wierszami opublikowanymi w „Gazecie Polskiej” pod ps. Paweł Makutra Po wojnie mieszkał w Krakowie, od 1950 r. w Konstancinie. Obok pracy literackiej zajmował się grafiką książkową, malarstwem, rzeźbą.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Buczkowskiego
Leopold