Zaloguj się

Jędrychowski Stefan

(1910-1996), prawnik, działacz komunistyczny, przed 1939 r. związany z KPP w Wilnie, od 1941 r. członek Rady Najwyższej ZSRR. Od 1944 r. członek PPR, następnie PZPR. Członek KC PZPR, w latach 1956-1971 członek Biura Politycznego KC. W roku 1944 kierownik ministerstwa informacji i propagandy PKWN. Od 1945 do 1947 r. minister żeglugi i handlu zagranicznego. W latach 1951-1956 wicepremier. W latach 1968-1971 minister spraw zagranicznych.


Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Jędrychowskim
Jędrychowski