Zaloguj się

Ballada o Haydnie

wiersz Kazimierza Wierzyńskiego opublikowany pierwotnie w „Wiadomościach” [1948, nr 1 (92) z 4 stycznia]. Wiersz wszedł później do tomu Korzec maku i dedykowany był Halinie Rodzińskiej.