Zaloguj się

Romantyczne mieszczaństwo. Rozrywka poetycka na dwa głosy i fortepian

Wiersz Stanisława Balińskiego ukazał się w „Wiadomościach” [1947, nr 45 (84) z 9 listopada].Szablony użycia

wierszem